Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Π.Δ.11/2014 (Α-17) Γενικός πίνακας νοσημάτων,παθήσεων και βλαβών που αποκλείουν τους υποψηφιους απο τις αστυνομικές σχολές.

επιστροφή στην κορυφή