Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

Ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του εν ενεργεία και εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ως εκ τούτου, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/κης και τα περιφερειακά Ιατρεία  που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ως άνω κύριο φορέα.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρέχει εξωνοσοκοµειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

΄Ολο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι  Πολιτικοί Υπαλλήλοι της δικαιούνται περίθαλψης.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών δέχεται για εξέταση τα µέλη των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί και τα µέλη των οικογενειών του.

Επιπλέον,  το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού , µεριµνά για την περίθαλψη των ασθενών και επιβλέπει την πορεία των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της περιοχής δικαιοδοσίας του.

Στον ισόγειο χώρο του οικηματος καθέ Δευτέρα και Πέμπτη Ελεγκτής του Κλάδου Υγείας τ.Α.Π (σφραγιδάκι) εξυπηρετεί του δικαιούχους της τ.Α.Π . Tηλέφωνο επικοινωνίας:2103451596

Οι γιατροί δύνανται να συνταγογραφούν βασει της ειδικοτητάς τους και της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, το κτήριο του  Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς στην πλαινή πύλη του οικήματος, (οδός Ιπποθοντιδών), λειτουργεί αναβατόριο (πλατφόρμα διαγώνιας κίνησης) που επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων εντός του κτηρίου.