Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Αποστολή

 

 

Τα Κεντρικο Ιατρείο, έχει ειδικότερα την εξής αποστολή:

α. Να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας και να µεριµνά για την πληρέστερη ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και των Πολιτικών Υπαλλήλων της, που υπηρετούν στην περιοχή του ή για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται εκεί, εφόσον οι τελευταίοι δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες για την περίθαλψη των λοιπών δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις.

β. Να επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία της ασθένειας του παραπάνω προσωπικού, που νοσηλεύεται στα νοσοκοµεία ή κλινικές ή άλλα θεραπευτήρια της περιοχής του Κεντρικού Ιατρείου.

Επιπρόσθετα αποστολή του Κέντρικου Ιατρείου Αθηνών είναι, να λαµβάνει ή να εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την υγεία του προσωπικού.

 • Να ενεργεί ιατρικές επιστηµονικές έρευνες.
 • Να παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού, να µεριµνά για την περίθαλψη των ασθενών και να επιβλέπει την πορεία των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα.
 • Να παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή µετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
 • Να προβαίνει στην εξέταση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης, καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 1339/1983 (Α-35). • Να µελετά και να εισηγείται υγειονοµικής φύσης θέµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας.

  ΑΞΙΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ

  • Οι αξίες μας, όπως ο σεβασμός στον ασθενή και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής στάθμης, με ανθρωπιά & υπευθυνότητα, παρέμειναν αναλλοίωτες τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι και σήμερα.
  • Οι στόχοι μας τα τελευταία έτη επικεντρώθηκαν, κυρίως, στη διασφάλιση & βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στον εξορθολογισμό της κατανομής των διαθέσιμων πόρων, προς όφελος του ασθενή.
  • Πιστό στο όραμά του, το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών  εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του, φιλοδοξώντας να εξασφαλίζει πάντοτε καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.
  • Ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία  προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των μελών των οικογενειών τους είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ως εκ τούτου, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/κης και τα περιφερειακά Ιατρεία  που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, λειτουργούν συμπληρωματικά σε σχέση με τον ως άνω κύριο φορέα. Με δεδομένο την δύσκολη οικονομική συγκυρία στον χώρο της υγείας, το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στέκεται αρωγός τόσο στους ασθενείς που επιτελούν ή επιτέλεσαν  το λειτούργημα του Αστυνομικού όσο και στα μέλη των οικογενειών τους.
  • Παράλληλα, το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών αναλαμβάνει εθελοντικές δράσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υγειονομικού προσωπικού της.
Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 07 Ιούνιος 2016 14:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Υγειονομικά Τμήματα »
επιστροφή στην κορυφή