ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κουβούκλιο για την Διενέργεια Rapid Test

Στο Κεντρικό Ιατρείο    Αθηνών     στην οδό Πειραιώς 153 , έχει  τοποθετηθεί  και   λειτουργεί εδώ και κάποιο   
 χρονικό  διάστημα , ειδικό    κουβούκλιο  για την διενέργεια 
rapid   test  για  τον covid19,  στο προσωπικό της
Ελληνικής  Αστυνομίας   που   προσέρχεται   στο   ιατρείο    και   που  ειδικοί      γιατροί  κρίνουν    ότι  πρέπει 
να  υποβληθεί  σε   αυτό. 
Ο  συγκεκριμένος   χώρος   πληρεί   όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  ασφάλειας τόσο για το  προσωπικό   
που  το   στελεχώνει,    τον    γιατρό  και  την  νοσηλεύτρια,  όσο  και  για  όσους προσέρχονται σε αυτό.
Ο     γιατρός    και η νοσηλεύτρια με ειδικές    στολές  και  κατάλληλες  προφυλάξεις  παίρνουν δείγμα από την
μύτη του  ελεγχόμενου και σε δέκα λεπτά έχουν απάντηση στο τεστ οπότε και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες .

20210102 101811

20210104 090812

20210116 110721

20210102 101238

20210104 0912190