ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η παρουσίαση του Ιστότοπου στα Μ.Μ.Ε

Εντυπωσιακή υπήρξε η αποδοχή απο τον ηλεκτρονικό τύπο του πρωτοποριακού εγχειρήματος κατασκευής ιστότοπου απο το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών της Ελληνικής Ασυνομίας(www.kiath.gr), με αφορμή την επίσημη παρουσίααση αυτής απο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πληθώρα ειδησειογραφικών ιστότοπων , τόσο αστυνομικού όσο και γενικού ενδιαφέροντος εστίασαν στην νέα ιστοσελίδα. Ενδεικτικα αναφέρουμε τα εξής:

 

13          11      9 

4          6      2 

8          7  n  Χωρίς τίτλο

10b        5