ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παραλαβή Κτιρίου - Διαγνωστικό Κέντρο

 

 

 

 

 

 

            

 

           

 

           

           Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου η Αστ/μος Β Αγρόγιαννη Αικατερίνη Διοικητής,  της Υπηρεσίας Μουσικής

παρέδωσε   στον Ταξίαρχο (ΥΓ)  Μπαδέκα Αθανάσιο ,Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών τα κλειδιά

του κτιρίου επί της οδού Ισχομάχου στην περιοχή του Ζωγράφου.

          Το συγκεκριμένο κτήριο θα χρησιμοποιηθεί από το Κεντρικό   Ιατρείο για  την δημιουργία σύγχρονης

Υγειονομικής δομής – Διαγνωστικό Κέντρο. Με την δημιουργία   του Διαγνωστικού  κέντρου  το προσωπικό

της  Ελληνικής  Αστυνομίας  θα  μπορεί  να  απολαμβάνει  άλλη μια  ιατρική  παροχή  υψηλής σημασίας και

άμεσης αναγκαιότητας για την υγεία του.

 

 

 

 

 IMG-34049d4b62e22ca99a4b3977972cf242-V_1.jpg