ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λειτουργία Τμήματος Υπερήχων

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του κληροδοτήματος Υ/Α΄ ε.α. Βαφειάδη Κωνσταντίνου του Αριστείδη η Υπηρεσία μας αναβάθμισε το Ακτινολογικό Τμήμα  του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών ,με την αγορά Εγχρωμου Υπερηχοτομογάφου (2 κεφαλών ).Το μηχάνημα αυτό μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις Παθολογικές(ανω-κατω κοιλίας),Γυναικολογικές, Ουρολογικές,Αγγειολογικές,Παιδιατρικές ,μικρών και επιφανειακών οργάνων. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού  ολοκληρωθεί η απαραίτητη  εκπαίδευση του προσωπικού ,με νεα ανακοίνωση θα ενημερώσουμε για τον τρόπο πραγματοποίησης  των ραντεβου για διενεργεια εξετασης υπερήχων.