ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μετά και τις κρίσεις που διενεργήθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, παραμένει στο τιμόνι της Διεύθυνσης Υγειονομικού /ΑΕΑ ο Υποστράτηγος (Υ.Γ)  Μαλεβίτης Ηλίας , συνεχίζοντας την πετυχημένη διοίκηση των τελευταίων χρόνων.
Υποδιευθυντής της Δ/νσης Υγειονομικού αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος (Υ.Γ) Πουλιάνος Γεώργιος,  ύστερα από την αποστρατεία του Υποστράτηγου (ΥΓ) ε.α  Παπαδουράκη Αντώνη. 
Επίσης αποστρατεύτηκε ο Υποστράτηγος ε.α Ψυχολόγος Βυνάκος Γεώργιος ενώ προήχθη σε Ταξίαρχο ο Ψυχολόγος Καλύβας Χρ.
Στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών είχαμε την αποχώρηση του Διευθυντή Υπ/γου  ε.α Χειρουργό Ορθοπεδικό   κ. Μπαδεκα Αθανάσιο του Χριστόδουλου  και την αντικατάσταση του από τον έως σήμερα υποδιευθυντή  Ταξίαρχο (ΥΓ) Οφθαλμίατρο Μωραΐτη Ι.
Κλείνοντας ένα κύκλο 35ιας στην Ελληνική Αστυνομία ο Υπ/γος ε.α Μπαδεκας Αθανάσιος  αποχωρεί αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο αλλάζοντας κατά την διοίκηση του την εικόνα του Κεντρικού Ιατρείου . Μερικές από τις καινοτόμες παρεμβάσεις του  όπως η σύσταση του γραφείου διαχείρισης και υποδοχής ασθενών ,της ιστοσελίδας του ιατρείου και η διοργάνωση πολυθεματικών ημερίδων με την συμμετοχή φορέων από τον δημόσιο και ιδιωτικό  τομέα, η συμμετοχή ιατρών και προσωπικού του κεντρικού ιατρείου σε κοινωνικές δράσεις, αποτελούν προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία . Τέθηκαν ετσι  οι βάσεις και οι προοπτικές ώστε το κεντρικό ιατρείο  και με την καθοδήγηση της νέας διοίκησης να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.