ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακλαδική Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών».
 
Η ΜΙΥΑ συστάθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και θα συμβάλει τόσο στην άρση προβλημάτων υπογονιμότητας των στελεχών τους, όσο και στη δραστική περιστολή ττ{ς οικονομικής επιβάρυνσής τους, λόγω του υψηλού κόστους των σχετικών θεραπειών.
Σχετικές πληροφορίες/κατευθύνσεις/διευκρινήσεις παρέχονται μέσω της γραμματείας ΜΙΥΑ/ΝΝΑ στα. τηλέφωνα 2107261939-2107261946 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ivfnna.gr/