Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Τροποποίηση Λειτουργίας Κεντρικού Ιατρείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   Αθήνα,02  Μάιου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΑΙΙΟΦΑΣΙΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αρμ.: Υ/Α’ ΣΙΓΑΛΑΣ Γεώργιος
Τήλ: 210-3412340. 1366325 (POL)
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση «Ιατρείου Κοινώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (μέσω σταγονιδίων και αέρος)» - Λήψη μέτρων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας ια' όψιν:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 584/1985 (ΦΕΚ 204 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας».
β) Την υπ' αριθμ. 1016/14/94 από 25-02-2020 Απόφαση κ. Δ/ντού του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.
γ) Το υπ' αριθμ. 6 από 29-04-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.
Αποφασίζουν:
1) Χειρισμός Περιστατικών:
Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του υπ'αριθ. 2 από 06-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης Διασύνδεση του Ιατρείου ιιε τις  άλλες ειδικότητες του Κ.Ι. Αθηνών ») ως εξής:
Αποφασίζεται για τις ειδικότητες του ακτινολόγου και του μικροβιολόγου, το περιστατικό εφόσον εξεταστεί και ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (μόσκα-αντισηπτικό χεριών) να μετακινείται προς αυτές για την περαιτέρω διερεύνηση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εκτός σειράς ή κατά περίπτωση, ειδικό για το προσωπικό του μικροβιολογικού, το προσωπικό να μεταβαίνει στο χώρο του «Ιατρείου» για τη λήψη των δειγμάτων. Για τις λοιπές ειδικότητες, το προσωπικό θα μεταβαίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο χώρο του εν λόγω ιατρείου αφού λάβει τα απαραίτητα ατομικό μέτρα προστασίας.
2)Προσαρμογή  Λειτουργίας του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών. Βάσει των νέων δεδουένων:
    i) Χώροι αναμονής :
        α) Οι προσερχόμενοι προς εξέταση ασθενείς υποχρεούνται  να φέρουν  μάσκα.
       β)Nα γίνεται υποχρεωτική αντισηψία, απολύμανση χεριών υπό την επίβλεψη του προσωπικού της.
 
      γ) Το προσωπικό της εισόδου να εποπτεύει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των επισκεπτών- ασθενών  όροφο του κτιρίου και να τον προσαρμόζει βάσει των τετραγωνικών μέτρων του κάθε ορόφου (10 τ.μ. / ασθενή-επισκέπτη).
 
     δ) Ανάλογα με τις χωροταξικές δυνατότητες των χώρων αναμονής της υπηρεσίας και την κατάσταση την υγείας του κάθε ασθενή, ο ασθενής μπορεί να περιμένει - αναμένει στο ιδιωτικό μεταφορικό του μέσο ή στον προαύλιο χώρο μέχρι να ειδοποιηθεί από το προσωπικό και να οδηγηθεί στο χώρο εξέτασης.
 
    ε) Οι ανελκυστήρες να λειτουργούν με το 40% του προβλεπόμενου φορτίου (1 άτομο / φορά) και να υπάρχει ανάλογη σήμανση.
ii)  Ειδική προσθήκη στη τρεχουσα λειτουργία του παιδιατρικού τμήματος .
 
α) Σε περίπτωση εμπύρετου περιστατικού το οποίο προσήλθε χωρίς προ-συνεννόηση το Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών θα ενημερώνει το παιδιατρικό Τμήμα, η διέλευση του περιστατικού καθώς και η αναμονή θα καθορίζεται με τις οδηγίες της παιδιάτρου και πάντα εντός του ιατρείου λοιμώξεων (2° εξεταστήριο).
β) Οι συνοδοί του περιστατικού (γονείς) υπόκεινται στους υποχρεωτικούς κανόνες αντισηψίας και μάσκας.
3)Το Φυσιοθεραπευτικά, οδοντιατρικά και παιδιατρικά τμήματα  του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών θα λειτουργεί αυστηρά κατόπιν προ συνεννόησης των ασθενών με τα αντίστοιχα τμήματα .
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Για ενημέρωση : 
Διοικητικό & Υγειονομικό Προσωπικό του Κ.Ι. Αθηνών (ενυπόγραφη ενημέρωση)
 
-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ιωάννης Ταξίαρχος Υγειονομικού
επιστροφή στην κορυφή