ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιατρική Επιτροπή Πανευρωπαικης Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών

USPE MEDICAL COMMISSION MEETING

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1990, με σκοπό και στόχο την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και την ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία Ελλήνων Αστυνομικών και των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, διοργανώνει και συμμετέχει σε συναντήσεις αθλητικού περιεχομένου σύμφωνα με τον καταστατικό της ρόλο.

Η Αθλητική Ένωσή Αστυνομικών Ελλάδος συμμετέχει στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών (U.S.P.E.) και την Παγκόσμια Αθλητική Ένωση Αστυνομιών (U.S.I.P.), έχοντας πάντα ως απώτερο σκοπό, τόσο την προβολή της χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αγωνιστικής επιτυχίας.

Μεταξύ των άλλων οργάνων της, η Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομιών έχει συγκροτήσει και την Ιατρική Επιτροπή με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.Η χώρα μας εκπροσωπείται στην Ιατρική Επιτροπή της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών από τον Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, Ταξίαρχο Υ.Γ. ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο ο οποίος είναι εκλεγμένο μέλος της, με θητεία έως 31/12/2021.

Η ανωτέρω Ιατρική Επιτροπή (USPE) που έχει την ιατρική επίβλεψη των Ευρωπαικών αγώνων και την διενέργεια των anti-doping ελέγχων συνεδρίασε κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 16/05/2018 στην πόλη του Βερολίνου της Γερμανίας.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες δύο από τα τρία μέλη της ιατρικής επιτροπής η εκπρόσωπος ιατρός της Γαλλικής Αστυνομίας και υπεύθυνη για την υγειονομική κάλυψη της Γαλλικής Αστυνομίας στην Νοτιοδυτική Γαλλία AnneMoullard, ο Ταξίαρχος Υ.Γ. ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος , η υπεύθυνη των anti-dopingελέγχων από την Ρουμανία GabrielaAndreiasuκαι ο USPEofficedirectorDirkWenninger.

Σύμφωνα με τον Ταξίαρχο Υ.Γ. ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο , μέλος της USPEMedicalCommission, «η συνεδρίαση έγινε σε άκρως επαγγελματικό και φιλικό κλίμα και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα αφού υπογραφούν τα σχετικά πρακτικά , πιστεύουμε πως αυτές οι αποφάσεις θα βοηθήσουν στην καλύτερη διοργάνωση των αγώνων και στην πληρέστερη ιατρική κάλυψη αυτών».

Τέλος ο κος Ταξίαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τον DirkWenninger, USPEofficedirector , για την εξαιρετική φιλοξενία και οργάνωση του συνεδρίου.

 

 

IMG 8352   IMG 8360

 

IMG 8931