ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επισκέψεις Ασθενών στο Κ.Ι.Α

       Εντυπωσιακά τα νούμερα των Αστυνομικών - ασθενών που επισκέπτονται κάθε μήνα το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών  της Ελληνικής Αστυνομίας .
      Οι γιατροί του σώματος στις δύσκολες αυτές κοινωνικές και  οικονομικές συνθήκες  που βιώνουμε επιτελούν το ιερό τους καθήκον,στεκόμενοι δίπλα στον μάχιμο αστυνομικό αλλά και στους αποστράτους μας ,με όποιο κόστος και με όποια δυσκολία.
 
      Το μήνα  Δεκέμβριο 2016 , προσήλθαν  στα  Τμήματα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών 4997 ασθενείς
       
   Από τα Τμήματα της Υπηρεσίας μας αντιμετωπίστηκε εύρος Ιατρικών περιστατικών, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν:
  • ορθοπεδικής φύσεως(σε ποσοστό 20,25 %), 
  • παθολογικής φύσεως(σε ποσοστό 16,8 %)
  •  και καρδιολογικής φύσεως(σε ποσοστό 13,22 %).
       Γνωρίζεται επίσης ότι, από το γενικό σύνολο ασθενών, σε ποσοστό 59,19 % , ήτοι 2938 άτομα ήταν εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό.
       
Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, απεικονίζονται και αναλύονται επακριβώς, στους  πίνακες που ακολουθούν :
 
 
στατιστικη 1
 στατιστικη 2
 
στατιστικη 3