Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄(ΥΓ)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

 

web : https://www.kollias-md.gr/

mail:info@kollias-md.gr

 

Επαγγελματική εμπειρία

 

2014 - σήμερα :   Ορθοπαιδικός χειρουργός ΚΙΑ

2008 - 2014   :   Ειδικευόμενος Ιατρός, ΓΝΑ ΚΑΤ

2005 - 2008   :   ΙατρόςΚΙΑ

Εκπαίδευση

2018 : International Olympic Committee Diploma in Sports Medicine

2018 : FIFA Diploma in Football Medicine

2015 : ΜέλοςτουΚολλεγίουΕλλήνωνΟρθοπαιδικώνΧειρουργών

2015 : Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology

2015 : Υποτροφία EFORT - Shoulder & Elbow Fellowship, St.John Hospital, Budapest

2013 : Shoulder & Elbow Fellowship, Shculthess Klinik, Zurich

2010 : Μεταπτυχιακός Τίτλος "Διεθνής Ιατρική, Διαχείρηση κρίσεων Υγείας", ΕΚΠΑ

2005 : Πτυχίο Ιατρικής, ΑΠΘ - Ιατρικό Τμήμα ΣΣΑΣ

 

 

Δημοσιεύσεις

 

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology.03/10/15

Salvage of failed hip osteosynthesis for fractures with modular hip prosthesis

PK. Karampinas, G. Kollias, JA. Vlamis, EA Papadelis, SG Pneumaticos

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica.64, (2): 75-79

Hip arthroplasty for revision of failed peritrochanterics’ fracture internal fixation.

PK. Karampinas, E. Kavroudakis, G. Kollias, I. Stathopoulos, DS. Evangelopoulos, JA. Vlamis

--