Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΠΑΚΟΛΑ Χριστίνα 
Υ/Α’ (Ε.Κ) Υγ/κού 
Νοσηλεύτρια ΤΕ
 
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•Πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας-τετραετούς φοίτησης- με βαθμό 6 και 95/100 «καλώς».
•Τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Νewcastle της Αγγλίας σε τμήματα παθολογικό και χειρουργικό με το πρόγραμμα Socrates κατόπιν χορήγησης υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών από 27/3/2000 εως 23/6/2000.
•Τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Π.Γ.Ν.Α. Λαικό στα τμήματα χειρουργικό, εξωτερικά ιατρεία , Μ.Ε.Θ. από 10/7/2000 εως 6/10/2000.
•Παρακολούθηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης στην Ε.Σ.Δ.Δ. από 27/5 εως 14/6/2002.
• Παρακολούθηση σχολείου κατάρτισης και επιμόρφωσης Αστυνομικού Προσωπικού ειδικών καθηκόντων 30/01 εως 10/02/2006 .
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
•08/5/2002-04/8/2004: στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα» ως μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ νοσηλευτών στο χειρουργείο.
•05/8/2004 εως σήμερα : στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών ως Αστυνομικός Ειδικών Καθηκόντων – Νοσηλεύτρια.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-Η/Υ
•Αγγλικά. Certificate of Proficiency in English.
•Γαλλικά. Certificat de Langue Francaise.
•Βεβαίωση παρακολούθησης τμήματος Χειρισμού-Εφαρμογών γραφείου.
 
Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων με ποικίλη θεματολογία.