Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  (ΥΓ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
 

Ημερομηνία Γέννησης : 30 Ιουλίου 1974
Oικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, 1 τέκνο
Σπουδές/Προϋ-πηρεσία
•Από 20/9/1993 έως 8/10/1999 μαθητής Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων- αποφοίτηση με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ.
•16/7/1999 Πτυχίο Ιατρικής  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό << ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ>> (7) επτά.
•Από 9/10/1999 έως 27/9/2002 πλήρης απασχόληση σε καθήκοντα ιατρού Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων (ΤΔΑ Γρεβενών, ΤΔΑ Νάουσας, ΤΔΑ  Αμυγδαλέζας) και Σχολής Εθνικής Ασφάλειας καθώς και εκπαιδευτή σε θέματα Α΄ Βοηθειών.
•Από 27/9/2002 έως 1/6/2004 και από 1/10/2004 έως 27/1/2005  ειδίκευση 2 χρόνων Παθολογίας προαπαιτούμενων για την ειδικότητα της Καρδιολογίας στην Β΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιπποκρατείου Αθηνών.
•Από 18/4/2005 έως και 18/4/2009 ειδίκευση στην Καρδιολογία στην Α΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατείου Αθηνών.
•Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
•Μεταπτυχιακός φοιτητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στον τομέα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Ελληνικά Συνέδρια:
1.Συνέδριο ΠΒΧ Ιατρικής και Άμυνας Νοε 1999
2.26ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Νοε 2005
3.28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οκτ 2007
4.20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Απρίλιος-Μαϊος 2008
5.4o Πανελλήνιο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας Μάρτιος 2013
6.3η Επιστημονική Εκδήλωση «Παράγοντες Κινδύνου και Καρδιαγγειακη Νόσος» Μάιος 2014.
Διεθνή Συνέδρια:
1.Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA Απριλιος 2006
2.Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA Μάρτιος 2007
3.Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA Απριλιος 2008
4.Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics VI 2005
5.Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics VII  2006
6.Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics VIII 2007
7.Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics IX 2008
8.Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics X 2009
9.12th Congress of the International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiography 2007
10.Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA Απρίλιος 2009
11.EuroPRevent Μάιος 2009
12.42Ο Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO 2011
13.Athens Cardiology Update Απρίλιος 2014
14.EuroEcho-Imaging, 3-6 December 2014, Vienna(Austria) 
 Συγγραφικό έργο:
•Dourakis SP, Alexopoulou A, Metallinos G, Thanos L, Archimandritis AJ. Pubic osteomyelitis due to Klebsiella pneumoniae in a patient with diabetes mellitus.Am J Med Sci. 2006 Jun;331(6):322-4.
•Barbetseas J, Brili S, Stamatopoulos I, Aggeli C, Metallinos G, Chrysohoou C, Stefanadis C. Pitfalls leading to misdiagnosis of a normally functioning prosthetic aortic valve as stenotic. Echocardiography. 2007 Aug;24(7):773-9.
•Panagiotakos DB, Lionis C, Zeimbekis A, Makri K, Bountziouka V, Economou M, Vlachou I, Micheli M, Tsakountakis N, Metallinos G, Polychronopoulos E. Long-term, moderate coffee consumption is associated with lower prevalence of diabetes mellitus among elderly non-tea drinkers from the Mediterranean Islands (MEDIS Study). Rev Diabet Stud. 2007 Summer;4(2):105-11. Epub 2007 Aug 10.
•Pitsavos C, Skoumas I, Tousoulis D, Metallinos G, Masoura C, Chrysohoou C, Papadimitriou L, Giotsas N, Toutouza M, Antoniades C, Stefanadis C. The impact of ezetimibe and high-dose of statin treatment on LDL levels in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. Int J Cardiol. 2008 Mar 17.
•Lazaros G, Tsiamis E, Metallinos G, Stefanadis C.Ulcerated atheromatous plaque of the left main coronary artery in a patient with a recent extensive anterior myocardial infarction. Hellenic J Cardiol. 2007 Mar-Apr;48(2):108-9.
•Panagiotakos DB, Lionis C, Zeimbekis A, Bountziouka V, Economou M, Vlachou I, Micheli M, Tsakountakis N, Metallinos G, Polychronopoulos E. Long-term, moderate coffee consumption is associated with lower prevalence of diabetes mellitus among elderly non-tea drinkers from the Mediterranean Islands (MEDIS Study). Rev Diab Stud 2007;4(2):105-11
•Christina Chrysohoou, Christos Pitsavos, John Barbetseas, Stella Brili, Iason Kotroyiannis,  Labros Papademetriou, George Metallinos, John Skoumas, Costas Tentolouris, Christodoulos Stefanadis. Serum uric acid levels correlates with left atrial function and systolic right ventricular function, in patients with newly diagnosed heart failure (the Hellenic Heart Failure study). Congest Heart Fail. 2008 Sep-Oct;14(5):229-33
•Tyrovolas S, Polychronopoulos E, Bountziouka V, Zeimbekis A, Tsiligiani I, Papoutsou S, Gotsis E, Metallinos G, Lionis C, Panagiotakos D. Level of adherence to the Mediterranean diet among elderly individuals living in Mediterranean Islands: nutritional report from the MEDIS study. Ecol Food Nutr 2008;48:76-87. (Indexed in SCI /etc, IF2007=0,383)
•Panagiotakos DB, Lionis C, Anastasiou F, Zeimbekis A, Bountziouka V, Lioliou E, Tsiligianni I, Papoutsou S, Vlysmas K, Metallinos G, Polychronopoulos E. Prevalence of cardiovascular disease risk factors by Socio-Economic Status among elderly individuals from Mediterranean Islands; the MEDIS study. Prev Control 2008;3:153-162. (Indexed in SCI / etc, IF2007=0.530)
•Tyrovolas S, Lionis C, Zeimbekis A, Bountziouka V, Micheli M, Katsarou A, Papairakleous N, Metallinos G, Makri K, Polychronopoulos E, Panagiotakos DB. Increased body mass and depressive symptomatology are associated with hypercholesterolemia, among elderly individuals; results from the MEDIS study. Lipids Health Dis. 2009; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=2.062)
•Tsioufis C, Taxiarchou E, Syrseloudis D, Chatzis D, Tsiachris D, Chatzistamatiou E, Skiadas I, Metallinos G, Tsiamis E, Stefanadis C. Left ventricular mass but not geometry determines left atrial size in the early stages of hypertension. J Hum Hypertens. 2009 Mar 5. [Epub ahead of print]
•Bountziouka V, Polychronopoulos E, Zeimbekis A, Ladoukaki E, Papairakleous N, Gotsis E, Metallinos G, Lionis C, Panagiotakos DB. Long-term fish intake is associated with less severe depressive symptoms among elderly men and women; the MEDIS (MEDiterranean ISlands elderly) epidemiological study. J Aging Health 2009; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=1,162)
•Tyrovolas S, Zeimbekis A, BountzioukaV, Voutsa K, Pounis G, Papoutsou S, Metallinos G, Ladoukaki E, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos DB. Factors Associated with the Prevalence of Diabetes Mellitus Among Elderly Men and Women Living in Mediterranean Islands: The MEDIS Study. Rev Diab Stud 2009; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2008=1,528)
•Vardavas C, Lionis C, Polychronopoulos E, Zeimbekis A, Bountziouka V, Stravopodis P, Metallinos G, Panagiotakos DB. The role of secondhand smoking on the prevalence of type II diabetes mellitus among elderly men and women living in Mediterranean islands: the MEDIS study. Diab Med 2009; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=3,172)
•Tyrovolas S, BountzioukaV, Papairakleous N, Zeimbekis A, Anastassiou F, Gotsis E, Metallinos G, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos DB. Adherence to the Mediterranean diet is associated with lower prevalence of obesity among elderly people living in Mediterranean islands: the MEDIS study. Int J Foof Sci Nutr 2009; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=0,878)
•Mamplekou E, Bountziouka V, Psaltopoulou T, Zeimbekis A, Tsakoundakis N, Papaerakleous N, Gotsis E, Metallinos G, Pounis G, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos D. Urban environment, physical inactivity and unhealthy dietary habits correlate to depression among elderly living in eastern Mediterranean islands: the MEDIS (MEDiterranean ISlands Elderly) study. J Nutr Health Aging 2010; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=2.321)
•Tourlouki E, Polychronopoulos E, Zeimbekis A, Tsakountakis N, Bountziouka V, Lioliou E, Papavenetiou E, Polystipioti A, Metallinos G, Tyrovolas S, Gotsis E, Matalas AL, Lionis C, Panagiotakos DB. The 'secrets' of the long livers in Mediterranean islands: the MEDIS study. Eur J Public Health. 2010; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=2.176)
•Tyrovolas S, Psaltopoulou T, Pounis G, Papairakleous N, Bountziouka V, Zeimbekis A, Gotsis E, Antonopoulou M, Metallinos G, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos DB. Nutrient intake in relation to central and overall obesity status among elderly people living in the Mediterranean islands: The MEDIS study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=3.565)
•G. D. Pounis, S. Tyrovolas, M. Antonopoulou, A. Zeimbekis, F. Anastasiou, V. Bountztiouka, G. Metallinos, E. Gotsis, E. Lioliou, E. Polychronopoulos, C. Lionis, D. B. Panagiotakos. Long-term animal protein consumption is associated with increased prevalence of diabetes mellitus among elderly individuals: the Mediterranean Islands (MEDIS) study. Accepted for publication in Diabetes & Metabolism. Ms. Ref. No.: DIABET-D-10-00029R1
•Mary Yannakoulia, Stefanos Tyrovolas, George Pounis, Akis Zeimbekis, Foteini Anastasiou,Vassiliki Bountziouka, Katia Voutsa, Efthimios Gotsis, George Metallinos, Christos Lionis, Evangelos Polychronopoulos, Demosthenes Panagiotakos. Correlates of low dietary energy reporting in free-living elderly: the MEDIS study. Accepted for publication in Maturitas (IF:2,093)  FW: Ms. No. MAT-D-10-00276R2
•Polychronopoulos E, Pounis G, Bountziouka V, Zeimbekis A, Tsiligianni I, Qira BE, Gotsis E, Metallinos G, Lionis C, Panagiotakos D. Dietary meat fats and burden of cardiovascular disease risk factors, in the elderly: a report from the MEDIS study. Lipids Health Dis 2010; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=2.062)
•Christina Chrysohoou MD, PhD, Christos–Konstantinos Antoniou MD, Iason Kotrogiannis MD, George Metallinos MD, Athanasios Aggelis MD,  Ioannis Andreou MD, Stella Brili MD, PhD, Christos Pitsavos MD, PhD, Christodoulos Stefanadis MD, PhD. The role of  right ventricular systolic function on long-term outcome in patients with newly diagnosed systolic heart failure. Circulation Journal - Decision on Manuscript ID CJ-11-0296.R1
•Christina Chrysohoou, Christos Pitsavos, George Metallinos, Christos Antoniou, Evaggelos Oikonomou, Iason Kotroyiannis, Apostolis Tsantilas,George Tsitsinakis , Dimitris Tousoulis, Demosthenes B. Panagiotakos, Christodoulos Stefanadis. Mediterranean Diet and Biventricular Function 
Ref. : Ms. No. HEVE-D-11-00245R1 accepted for publication in Heart and Vessels.
•Alexia Katsarou, Stefanos Tyrovolas, Theodora Psaltopoulou, Akis Zeimbekis,Nikos Tsakountakis, Vassiliki Bountziouka, Efthimios Gotsis, George Metallinos,Evangelos Polychronopoulos, Christos Lionis,  Demosthenes 
Panagiotakos, Socio-economic status, place of residence and dietary habits among the elderly: the Mediterranean islands study. Public Health Nutrition:  doi:10.1017/S1368980010000479
•Tyrovolas S, Pounis G, Zeimbekis A, Antonopoulou M, Bountziouka V, Gotsis E, Metallinos G, Polystipioti A, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos DB. Associations of energy intake and type 2 diabetes with hypertryglyceridemia in older adults living in the Mediterranean islands: the MEDIS study. J Nutr Elder 2010; (Indexed in SCI /Pubmed/etc, IF2007=0.480)
•Stefanos Tyrovolas ST, Christos Chalkias CC, Marianthi Morena MM, Kleomenis Kalogeropoulos KK, Nikos Tsakountakis NT, Akis Zeimbekis AZ, Efthimios Gotsis EG, George Metallinos GM, Vassiliki Bountziouka VB, Christos Lionis CL, Evangelos Polychronopoulos EP and Demosthenes B Panagiotakos DP Title  : Is high relative environmental humidity associated with diabetes among elders? Empirical evidence from Mediterranean islands: Journal of Diabetes & Metabolic Disorders
MS : 7884426911074145
•Correlates of low dietary energy reporting in free-living elderly: the MEDIS study. Yannakoulia M, Tyrovolas
S, Pounis G, Zeimbekis A, Anastasiou F, Bountziouka V, Voutsa K, Gotsis E, Metallinos G, Lionis C, Polychronopoulos E, Panagiotakos D. Maturitas. 2011 May;69(1):63-8. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.01.016. Epub 2011 Feb 26. PMID: 21354724 [PubMed - indexed for MEDLINE]
•Role of right ventricular systolic function on long-term outcome in patients with newly diagnosed systolic heart failure. Chrysohoou C, Antoniou CK, Kotrogiannis I, Metallinos G, Aggelis A, Andreou I, Brili S, Pitsavos C, Stefanadis C. Circ J. 2011;75(9):2176-81. Epub 2011 Jul 20. PMID: 21778591 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free Article
•Cross-sectional relationship of a Mediterranean type diet to diastolic heart function in chronic heart failure patients. Chrysohoou C, Pitsavos C, Metallinos G, Antoniou C, Oikonomou E, Kotroyiannis I, Tsantilas A, Tsitsinakis G, Tousoulis D, Panagiotakos DB, Stefanadis C. Heart Vessels. 2012 Nov;27(6):576-84. doi: 10.1007/s00380-011-0190-9. Epub 2011 Sep 27. PMID: 21947607 [PubMed - indexed for MEDLINE]
•Health care access and prevalence of the metabolic syndrome among elders living in high-altitude areas of the Mediterranean islands: the MEDIS study.Tyrovolas S, Chalkias C, Morena M, Tsiligianni I, Zeimbekis A, Gotsis E, Metallinos G, Bountziouka V, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos D. Rev Diabet Stud. 2011 Winter;8(4):468-76. doi: 10.1900/RDS.2011.8.468. Epub 2012 Feb 10. PMID: 22580728 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article
•Are current dietary habits in Mediterranean islands a reflection of the past? Results from the MEDIS study. Tourlouki E, Matalas AL, Bountziouka V, Tyrovolas S, Zeimbekis A, Gotsis E, Tsiligianni I, Protopapa I, Protopapas C, Metallinos G, Lionis C, Piscopo S, Polychronopoulos E, Panagiotakos DB. Ecol Food Nutr. 2013;52(5):371-86. doi: 10.1080/03670244.2012.707431. PMID: 23927044 [PubMed - indexed for MEDLINE]
•High relative environmental humidity is associated with diabetes among elders living in Mediterranean islands. Tyrovolas S, Chalkias C, Morena M, Kalogeropoulos K, Tsakountakis N, Zeimbekis A, Gotsis E, Metallinos G, Bountziouka V, Lionis C, Polychronopoulos E, Panagiotakos D. J Diabetes Metab Disord. 2014 Feb 3;13(1):25. doi: 10.1186/2251-6581-13-25. PMID: 24490582 [PubMed] Free PMC Article
Ανακοινώσεις συνεδρίων:
 •Metallinos G.,Pitsavos C., Skoumas J., Papadimitriou L., Masoura C., Chrysohoou C., Kambaxis M., Papaioannou N., Giotsas N., Toutouza M., Stefanadis C. The efficacy of the coadministration of ezetimibe with high dose statin therapy in heterozygous familial hypercholesterolemia patients. Atherosclerosis 2007:8(1):p023-776
•L. Papadimitriou, J. Skoumas, C. Pitsavos, C. Masoura, C. Chrysohoou, G. Metallinos, C. Paliou, C. Stefanadis. Tendon xanthomata, lipidemic profile and prevalence of coronary artery disease among heterozygous familial hypercholesterolemia patients. Atherosclerosis Congress June 2007. Suppl Atherosclerosis 2007;8(1):P03-62
•C. Chrysohoou, G Pounis, I. Kotroyiannis, L. Papademetriou, G Metallinos, C. Pitsavos, C. Stefanadis. Hierarchical analysis of dietary habits in relation to cardiovascular disease events, in patients with heart failure: a 12-month follow-up. EuroHeart Failure 2007
•Chrysohoou C, Pitsavos C, Barbetseas J, Kotrogiannis I, Vasilidou K, Brili S, Alexopoulos N, Metallinos G, Aggelopoulos P, Stefanadis C. Six minute corridor walking performance correlates with subclinical inflammation in patients with newly-diagnosed heart failure ACC 2007, Suppl JACC 2007
•Chrysohoou C, Barbetseas J, PitsavosC, Kotrogiannis I, Papadimitriou L, Brili S, Metallinos G, Tentolouris C, Tousoulis D, Stefanadis C. Serum uric acid levels correlates with left atrial function and systolic ventricular function in patients with newly-diagnosed heart failure(the Hellenc Heart Failure-HHF Study).ESC 2007 suppl Eur Heart J 2007
•L. Papadimitriou, J. Skoumas, C. Pitsavos, C. Masoura, C. Chrysohoou, G. Metallinos, C. Paliou, C. Stefanadis. Tendon xanthomata, lipidemic profile and prevalence of coronary artery disease among heterozygous familial hypercholesterolemia patients. Europrevent Congress April 2007. Suppl Eur J Card Prev Reh April 2007; 14: 25
•C. Chrysohoou, G Pounis, I. Kotroyiannis, L. Papademetriou, G Metallinos, C. Pitsavos, C. Stefanadis. Hierarchical analysis of dietary habits in relation to cardiovascular disease events, in patients with heart failure: a 12-month follow-up. EuroHeart Failure 2007
•Πούνης Γ, Χρυσοχόου Χ, Κοτρογιάννης Ι, Παναγιωτάκος Δ, Μεταλλήνος Γ, Καστορίνη Χ, Πασπαλίαρη Σ, Πίτσαβος Χ, Στεφανάδης Χ. Αυξημένα επίπεδα λευκωματίνης και ολικών λευκωμάτων στον ορό αίματος ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα διατήρησης βάρους σε μια περίοδο 12 μηνών:  ελληνικ μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007
•Πούνης Γ, Χρυσοχόου Χ, Κοτρογιάννης Ι, Παναγιωτάκος Δ, Μεταλλήνος Γ, Καστορίνη Χ, Πασπαλίαρη Σ, Πίτσαβος Χ, Στεφανάδης Χ. Η μέτρια κατανάλωση πρωτεΐνης συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: ελληνική μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007. 
•Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, Χριστίνα Χρυσοχόου, Στέφανος Τυροβολάς, Γιώργος Μεταλληνός, Σοφία Πασπαλιάρη, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Χρήστος Πίτσαβος, Χριστόδουλος Στεφανάδης  Σημαντική βελτίωση ποιότητας της διατροφής ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από βραχυπρόθεσμη διατροφική παρέμβαση (φάσης 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007
•Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, Χριστίνα Χρυσοχόου, Στέφανος Τυροβολάς, Γιώργος Μεταλληνός, Σοφία Πασπαλιάρη, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Χρήστος Πίτσαβος, Χριστόδουλος Στεφανάδης Μείωση της κατανάλωσης άλατος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης (φάσης 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007
•Χριστίνα Χρυσοχόου, Στέφανος Τυροβολάς, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Γιώργος Μεταλληνός, Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, Λάμπρος Παπαδημητρίου, Χρήστος Πίτσαβος, Χριστόδουλος Στεφανάδης Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια επιδρά θετικά στην καταθλιπτική συμπτωματολογία Συνέδριο Ομάδων Εργασίας Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα 2007
•Στέφανος Τυροβολάς, Χριστίνα Χρυσοχόου, Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, Γιώργος Μεταλληνός, Λάμπρος Παπαδημητρίου, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Χρήστος Πίτσαβος, Χριστόδουλος Στεφανάδης Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια επιδρά θετικά στην καταθλιπτική συμπτωματολογία Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007. 
•Χρυσοχόου Χ, Πούνης Γ, Μεταλληνός Γ, Πίτσαβος Χ, Κοτρογιάννης Ι, Δημητρίου Δ, Παναγιωτάκος Δ, Στεφανάδης Χ. Αυξημένη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Ελληνική μελέτη Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ) 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Χρυσοχόου Χ, Μεταλληνός Γ, Μπαρμπετσεάς Ι, Κοτρογιάννης Ι, Μπρίλη Σ, Πίτσαβος Χ, Τεντολούρης Κ, Στεφανάδης Χ. Η προγνωστική αξία του ιστικού Doppler μελέτηε συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας στην ικανότητα έξι λεπτών βάδισης σε ασθενείς με πρόσφατα διεγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Χρυσοχόου Χ, Κοτρογιάννης Ι, Μεταλληνός Γ, Πίτσαβος Χ, Πόύνης Γ, Δημητριου Δ, Παναγιωτάκος Δ, Στεφανάδης Χ. Ο ρόλος των επιπέδων της ιντερλευκίνης 6 στην 12 μηνών θνητότητα μη παχυσάρκων ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια . Ελληνική μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ) 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Καστορίνη Χ, Χρυσοχόου Χ, Τυροβολάς Στ, Μεταλληνός Γ, Πασπαλιάρη Σ, Παναγιωτάκος Δ, Πίτσαβος Χ, Στεφανάδης Χρ, Σημαντική βελτίωση ποιότητας της διατροφής ασθενών με χρόνι καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από βραχυπρόθεσμη διατροφική παρέμβαση (φάση 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007.
•Καστορίνη Χ, Χρυσοχόου Χ, Τυροβολάς Στ, Μεταλληνός Γ, Πασπαλιάρη Σ, Παναγιωτάκος Δ, Πίταβος Χ, Στεφανάδης Χ. Μείωση της κατανάλωσης άλατοςσε ασθενείς μ χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης (φάση 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007     
•Pounis G, Panagiotakos D, Chrysohoou C, Aggelopoulos P, Papadimitriou L, Metallinos G, Tsiamis E, Pitsavos C, Stefanadis C. Long term fish consumption in associated with lower risk of 30 days cardiovascular disease events in patients who had an acute coronary syndrome. EAS 2008 (Atherosclerosis suppl.)
•Kotrogiannis I, Chrysohoou C, Vasiliadou K, Papadimitriou L, Pounis G, Aggelopoulos P, Barbetseas J, Metallinos G, Pitsavos C,  Stefanadis C The role of plasma levels of interleukin 6 in non-obese patients with newly diagnosed heart failure, during 12 months of follow-up. EAS 2008 Atherosclerosis 2008 suppl
•Chrysohoou C, Pitsavos C, Aggelopoulos P, Lontou C, Paspaliari S, Metallinos G, Tsiamis E, Aggelis A, Panagiotakos D, Stefanadis C. Chronic exposure to environmental tobacco smoke seems to confer to the development of acute heart failure in hospitalized patients with acute coronary syndromes: the hellenic acute heart failure case ESC  Congress, Munich 2008
•Stefanos Tyrovolas, Demosthenes B. Panagiotakos, Christos Lionis, Foteini Anastasiou, Akis Zeimbekis, Vassiliki Bountziouka, Mary Micheli, Stalo Papoutsou, George Metallinos, Efthimios Gkotsis, Evangelos Polychronopoulos. Level of adherence to the traditional Mediterranean diet among elderly people living in Mediterranean islands: the MEDIS study. 6th ICNF, Athens, May 2008.
•G.  Metallinos, C. Chrysohoou, C. Pitsavos, S. Athanasopoulou, I.Kotrogiannis, P.Aggelopoulos, S. Brili,  C.Stefanadis. Omega 3 supplementation improves left ventricular diastolic function in patients with chronic ischemic heart failure. EuroPRvent 2009.
•G. Metallinos, C. Chrysohoou, C.  Pitsavos, I. Kotrogiannis, S. Paspaliari, P. Aggelopoulos, S. Athanasopoulou, C. Stefanadis. Depressed heart rate variability correlates with anaemia and impaired quality of life in patients with chronic compensated heart failure. EuroPRvent 2009.
•C. Chrysohoou, D B. Panagiotakos, P. Aggelopoulos, C. Liontou, J. Skoumas, G. Metallinos, C. Pitsavos, C. Stefanadis. Chronic exposure to Environmental Tobacco Smoke seems to confer to the development of left ventricular systolic dysfunction in hospitalized patients with Acute Coronary Syndromes: the Hellenic Heart Failure Case-Control Study. EuroPRvent 2009.
•Χρυσοχόου Χ, Πούνης Γ, Μεταλληνός Γ, Πίτσαβος Χ, Κοτρογιάννης Ι, Δημητρίου Δ, Παναγιωτάκος Δ, Στεφανάδης Χ. Αυξημένη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Ελληνική μελέτη Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ) 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Χρυσοχόου Χ, Μεταλληνός Γ, Μπαρμπετσεάς Ι, Κοτρογιάννης Ι, Μπρίλη Σ, Πίτσαβος Χ, Τεντολούρης Κ, Στεφανάδης Χ. Η προγνωστική αξία του ιστικού Doppler μελέτηε συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας στην ικανότητα έξι λεπτών βάδισης σε ασθενείς με πρόσφατα διεγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια. 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Χρυσοχόου Χ, Κοτρογιάννης Ι, Μεταλληνός Γ, Πίτσαβος Χ, Πόύνης Γ, Δημητριου Δ, Παναγιωτάκος Δ, Στεφανάδης Χ. Ο ρόλος των επιπέδων της ιντερλευκίνης 6 στην 12 μηνών θνητότητα μη παχυσάρκων ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια . Ελληνική μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας (ΕΜΚΑ) 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ρόδος 2007  HJC 2007 (suppl)
•Καστορίνη Χ, Χρυσοχόου Χ, Τυροβολάς Στ, Μεταλληνός Γ, Πασπαλιάρη Σ, Παναγιωτάκος Δ, Πίτσαβος Χ, Στεφανάδης Χρ, Σημαντική βελτίωση ποιότητας της διατροφής ασθενών με χρόνι καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από βραχυπρόθεσμη διατροφική παρέμβαση (φάση 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007.
•Καστορίνη Χ, Χρυσοχόου Χ, Τυροβολάς Στ, Μεταλληνός Γ, Πασπαλιάρη Σ, Παναγιωτάκος Δ, Πίταβος Χ, Στεφανάδης Χ. Μείωση της κατανάλωσης άλατοςσε ασθενείς μ χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης (φάση 2). Πανελλήνιο Συνέδριο Διαιτολόγων, Αθήνα 2007     
•Pounis G, Panagiotakos D, Chrysohoou C, Aggelopoulos P, Papadimitriou L, Metallinos G, Tsiamis E, Pitsavos C, Stefanadis C. Long term fish consumption in associated with lower risk of 30 days cardiovascular disease events in patients who had an acute coronary syndrome. EAS 2008 (Atherosclerosis suppl.)
•Kotrogiannis I, Chrysohoou C, Vasiliadou K, Papadimitriou L, Pounis G, Aggelopoulos P, Barbetseas J, Metallinos G, Pitsavos C,  Stefanadis C The role of plasma levels of interleukin 6 in non-obese patients with newly diagnosed heart failure, during 12 months of follow-up. EAS 2008 Atherosclerosis 2008 suppl
•Chrysohoou C, Pitsavos C, Aggelopoulos P, Lontou C, Paspaliari S, Metallinos G, Tsiamis E, Aggelis A, Panagiotakos D, Stefanadis C. Chronic exposure to environmental tobacco smoke seems to confer to the development of acute heart failure in hospitalized patients with acute coronary syndromes: the hellenic acute heart failure case ESC  Congress, Munich 2008
•Stefanos Tyrovolas, Demosthenes B. Panagiotakos, Christos Lionis, Foteini Anastasiou, Akis Zeimbekis, Vassiliki Bountziouka, Mary Micheli, Stalo Papoutsou, George Metallinos, Efthimios Gkotsis, Evangelos Polychronopoulos. Level of adherence to the traditional Mediterranean diet among elderly people living in Mediterranean islands: the MEDIS study. 6th ICNF, Athens, May 2008.
•G.  Metallinos, C. Chrysohoou, C. Pitsavos, S. Athanasopoulou, I.Kotrogiannis, P.Aggelopoulos, S. Brili,  C.Stefanadis. Omega 3 supplementation improves left ventricular diastolic function in patients with chronic ischemic heart failure. EuroPRvent 2009.
•G. Metallinos, C. Chrysohoou, C.  Pitsavos, I. Kotrogiannis, S. Paspaliari, P. Aggelopoulos, S. Athanasopoulou, C. Stefanadis. Depressed heart rate variability correlates with anaemia and impaired quality of life in patients with chronic compensated heart failure. EuroPRvent 2009.
•C. Chrysohoou, D B. Panagiotakos, P. Aggelopoulos, C. Liontou, J. Skoumas, G. Metallinos, C. Pitsavos, C. Stefanadis. Chronic exposure to Environmental Tobacco Smoke seems to confer to the development of left ventricular systolic dysfunction in hospitalized patients with Acute Coronary Syndromes: the Hellenic Heart Failure Case-Control Study. EuroPRvent 2009.
•C. Kastorini, D B. Panagiotakos, C. Chrysohoou, C. Pitsavos, G. Metallinos, P. Aggelopoulos, C. Stefanadis. Exclusive olive oil consumption is associated with lower likelihood of developing left ventricular systolic dysfunction in acute coronary syndrome patients: a case-control study. EuroPRvent 2009.
•S. Tyrovolas, V. Bountziouka, A. Zeimbekis, A. Katsarou, G. Metallinos, C. Lionis, E. Polychronopoulos, D B. Panagiotakos. Long-term, moderate coffee consumption is associated with lower prevalence of diabetes mellitus among elderly non-tea drinkers from the Mediterranean Islands (MEDIS Study) ESC 2009
•Chrysohoou C, Metallinos G, Athanassopoulou S Kastorini C, , Brili S, Barbetseas J,  Aggelis A, Pitsavos C,Stefanadis C Poor quality of life reflects impaired diastolic function in chronic heart failure patients ESC 2009
• Χριστίνα Χρυσοχόου ,Ιάσων Κοτρογιάννης, Κάρμεν Βασιλειάδου, Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Μεταλληνός, Αθανασοπούλου Σταυρούλα, Χρήστος Πίτσαβος, Χριστόδουλος Στεφανάδης.The role of Mediterranean diet on subclinical inflammation and quality of life in patients with newly diagnosed systolic heart failure (The Hellenic heart failure study ESC 2009
• Christina Chysohoou, Panagiotis Aggelopoulos Christos Pitsavos, , John Skoumas, George Metallinos, Aggelis, Liontou, Kastorini, , Christodoulos Stefanadis.Brain Natriuretic Peptide mediates the effect of creatinine clearance on developing left ventricular systolic dysfunction in Patients with Acute Coronary Syndrome ESC 2009
•Metallinos G,  Chrysohoou C, , Pitsavos C, Kastorini C, Brilli S,Barbetseas J,  Darladimas Y, Dilaveris P, Stefanadis C. Omega 3 supplementation improves left ventricular diastolic function in patients with chronic ischemic heart failure ESC 2009
• Chrysohoou C, Metallinos G, Pitsavos C, Miliou A, Kastorini C, Athanassopoulou S, Aggelopoulos P, Stefanadis C. Short term depressive symptoms seem to confer to endothelium dysfunction in patients with chronic heart failure ESC 2009
•Christina Chrysohoou, Giorgos Metallinos, Panagiotis Aggelopoulos, Univ of Athens, Athens, Greece; Christina Kastorini, Harokopio Univ, Athens, Greece; S. Athanasopoulou, Christos Pitsavos, Univ of Athens, Athens, Greece; Demosthenes B. Panagiotakos, Harokopio Univ, Athens, Greece; Christodoulos Stefanadis, Univ of Athens, Athens, GreeceLong-term Adherence to the Traditional Mediterranean Diet is Associated With Improved Biventricular Systolic Function, in Chronic Heart Failure Patients AHA Scientific Sessions 2009
•Π. Αγγελόπουλος, Χ. Χρυσοχόου, Χ. Πίτσαβος, Γ. Μεταλληνός, Κ. Λιόντου, Δ.Παναγιωτάκος, Ε. Τσιάμης, Θ. Αγγελής, Χ. Καστορίνη, Χ. Στεφανάδης Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Πανελλην Καρδιολογ Συν Αθήνα 2009
•Χ. Χρυσοχόου, Γ. Μεταλληνός, Χ. Πίτσαβος, Α. Μήλιου, Χ. Καστορίνη, Σ.Αθανασοπούλου, Δ. Ρούσσος, Η. Τάτσης, Χ. Στεφανάδης ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Πανελλην Καρδιολογ Συν Αθήνα 2009
•Γ. Μεταλληνός, Χ. Χρυσοχόου, Π. Αρσένος, Ν. Ιωακειμίδης, Σ. Αθανασοπούλου, Π.Δηλαβέρης, Χ. Πίτσαβος, Χ. Στεφανάδης Η ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Πανελλην Καρδιολογ Συν Αθήνα 2009
•Γ. Μεταλληνός, Χ. Χρυσοχόου, Σ. Αθανασοπούλου, Χ. Καστορίνη, Σ. Μπρίλλη, Ε.Χριστοφοράτου, Α. Αγγελής, Δ. Τσιαχρής, Χ. Πίτσαβος, Χ. Στεφανάδης Η ΠΤΩΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Πανελλην Καρδιολογ Συν Αθήνα 2009
•Γ. Μεταλληνός, Χ. Χρυσοχόου, Χ. Πίτσαβος, Σ. Μπρίλλη, Ι. Μπαρμπετσέας, Ε. Χριστοφοράτου, Ι. Νταρλαδήμας, Π. Δηλαβέρης, Χ. Στεφανάδης H ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΜΕΓΑ-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Πανελλην Καρδιολογ Συν Αθήνα 2009
•I. Kotrogiannis, C. Chrysohoou, E. Christoforatou, S. Brili, G. Tsitsinakis, C. Antoniou, G. Metallinos, I. Andreou, C. Pitsavos, C. Stefanadis.Prognostic significance of right ventricular systolic function in patients with newly diagnosed heart failureESC Congress 2010
•Christina Chrysohoou, Demosthenes Panagiotakos, Christos Antoniou, George Metallinos, Christos Pitsavos, Evaggelos Economou, Stella Brili, Christina M Kastorini, Apostolis Tsantilas, George Tsitsinakis, Dimitris Tousoulis, Christodoulos Stefanadis, Long-Term Adherence to the Mediterranean Diet Has Beneficial Effect on Biventricular Systolic and Diastolic Function in Chronic Heart Failure Patients(POSTER AHA Scientific Sessions 2011 Abstract No. 13390)
Ξένες Γλώσσες
•Άριστη γνώση Αγγλικών
•Άριστη γνώση Ιταλικών
Χειρισμός Η/Υ
Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ (Word, Powerpoint, Excel, Internet)