Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β' (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, MSc, PhD

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας στην Ακτινοδιαγνωστική, Αθήνα.

Διδακτορικό Δίπλωμα Διατριβής (PhD), Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επεμβατική Ακτινολογία, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην επιστημονική του σταδιοδρομία περιλαμβάνονται γραπτές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά περιοδικά, προφορικές και ανηρτημένες ανακοινώσεις σε συνέδρια Ελλάδας και εξωτερικού, εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, βράβευση εργασίας διδακτορικής διατριβής και υποτροφία μεταπτυχιακού προγράμματος.