Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Text Neck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κειμενο7

κειμενο8 copy

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΣΤ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ(ΥΓ) 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Ο.Μ.Τ.

επιστροφή στην κορυφή