Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Κατάθλιψη

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
          Μία από τις πιο συνηθισμένες ψυχικές νόσους είναι η κατάθλιψη. Εμφανίζεται σε άτομα όλων των ηλικιών, περίπου το 10 % των ανδρών και το 20 % των γυναικών θα εμφανίσουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής τους. Υπολογίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα άτομα που πάσχουν από διαταραχές της διάθεσης ανέρχεται σε 340.000.000.
            Η ηλικία έναρξης της κατάθλιψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ)εντοπίζεται κυρίως στην ηλικία των 20 - 35 ετών.
Η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ορατή αιτία ή να ακολουθήσει μία περίοδο έντασης σοβαρών προβλημάτων υγείας, επαγγελματικών δυσκολιών, συναισθηματικών αδιεξόδων.Το ανησυχητικό είναι ότι όσοι βρίσκονται σε καταθλιπτική φάση δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους και δεν ζητούν τη βοήθεια ειδικού παρά μόνο εάν τους παρακινήσει επίμονα κάποιο οικείο τους πρόσωπο.
Η κατάθλιψη είναι το κύριο αίτιο των αυτοκτονιών.Περίπου το 10 - 15 % των καταθλιπτικών αφαιρούν τη ζωή τους και παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτοκτονιών στους καταθλιπτικούς είναι 30 φορές μεγαλύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού.katathlipsi1
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Συναίσθημα - Καταθλιπτική Διάθεση
Το άτομο νιώθει λύπη, θλίψη, απογοή­τευση, απελπισία, εύκολα κλάμματα.
Ανηδονία
Απώλεια της ευχαρίστησης σε δραστηριό­τητες που προηγούμενα ήταν ευχάριστες.
Αγχος
Πολλοί ασθενείς καταθλιπτικοί νιώθουν άγχος υπό μορφή εσωτερικής δυσφορίας, φόβου, αισθήματος επικειμένου κινδύνου, ευερεθιστότητας ή ακόμη και προσβολών πανικού με συνοδό φυτικά συμπτώματα ό­πως ιδρώτες, ταχυκαρδία, αίσθημα παλ­μών, κ.λ.π. Η συνύπαρξη άγχους και κατάθλιψης μπορεί να κάνει δύσκολη τη διάκριση πιό από τα δυο αποτελεί τη βασική διαταραχή.
Διαταραχή του ύπνου
Δυσκολία του ατόμου να κοιμηθεί (αρ­χική αϋπνία),αφύπνιση κατά τη διάρκεια της νύκτας και δυσκολία να ξανακοιμηθεί I μέση αϋπνία) και σε αφύπνιση νωρίς το πρωϊ (τελική αϋπνία) ιδιαίτερα συχνή και
ενοχλητική.
Διαταραχή της όρεξης
Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν ανορε­ξία που συνοδεύεται ή όχι από απώλεια βάρους.
Κόπωση, εξάντληση (απώλεια ενέργειας)
Συχνό παράπονο είναι ένα αίσθημα κόπωσης ή εξάντλησης, σαν όλη η ε­νέργεια που έχουν μέσα τους να έχει φύγει.
Ελάττωση της σεξουαλικής διάθεσης (libido)
Συχνή είναι η ελάττωση της libido που ιδιαίτερα στους άντρες μπορεί να εκφρά­ζεται και με διαταραχή της στύσης, τραυ­ματίζοντας την αυτοεκτίμησή τους.
Ψυχοκινητική επιβράδυνση
Παρουσιάζεται επιβράδυνση της σκέ­ψης, του λόγου και των κινήσεων.
Ψυχοκινητική διέγερση
Παρουσιάζεται εκνευρισμός, ανησυχία, ένταση ή και διέγερση.Οι ασθενείς αυτοί βηματίζουν πάνω κά­τω, στριφογυρνούν τα χέρια τους, τρα­βούν τα μαλλιά τους, το δέρμα τους, τα ρούχα τους, παραπονιούνται έντονα ή φω­νάζουν.
Απώλεια του ενδιαφέροντος στις συνηθισμένες δραστηριότητες
Εργασία, οικογενειακή ζωή, χόμπι - σπορ κ.λ.π. χάνουν το ενδιαφέρον τους και το άτομο νιώθει ότι δεν έχει την ικανότη­τα - διάθεση να εκτελέσει συνηθισμένες α­σχολίες.
Ανημποριά, έλλειψη ελπίδας, σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΣΟΥ  - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
          ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Ενδογενής κατάθλιψη: Ορίζεται το σύνδρομο που θεωρείται ότι προέρχεται α­πό μέσα από τον άρρωστο δηλαδή είναι α­ποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων και έ­χει πορεία και εξέλιξη ανεξάρτητη από πε­ριβαλλοντικές επιδράσεις.
Αντιδραστική κατάθλιψη: Αναφέρεται στο σύνδρομο εκείνο που εκλύεται από παράγοντες στο περιβάλλον του ασθενή.
          ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΝΕΥΡΩΣΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Ψυχωτική κατάθλιψη χρησιμοποιεί­ται αρκετά εξειδικευμένα για τη μορφή της κατάθλιψης στην οποία ο ασθενής έχει χάσει την ικανότητα του ελέγχου της πραγματικότητας οπότε και παρουσιάζει παραληρητικές ιδέες-ψευδαισθήσεις ή βα­θιά σύγχυση.
Νευρωσική κατάθλιψη ο έλεγχος της πραγματικότητας παραμένει ανέπαφος η καθημερινή λειτουργικότητα δεν παρα­βλέπεται σε σημαντικό βαθμό.
          ΔΙΕΓΕΡΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η διεγερμένη κατάθλιψη είναι η μορφή της κατάθλιψης της οποίας η κλινική εικό­να περιλαμβάνει ψυχοκινητική διέγερση, σε υπερβολικό βαθμό, μη παραγωγική.
Επιβραδυμένη κατάθλιψη αναφέρεται στην κλινική εικόνα που περιλαμβάνει ψυ­χοκινητική επιβράδυνση χωρίς αυθορμητι­σμό σκέψη και δραστηριότητα.
          ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Ο όρος πρωτοπαθή κατάθλιψη αναφέρε­ται στην κατάθλιψη της οποίας δεν προη­γείται και δεν συνδυάζεται με άλλη ψυχια­τρική διαταραχή-ψύχωση, νεύρωση, αλκο­ολισμό.
Δευτεροπαθής κατάθλιψη θεωρείται ό­που από το ιστορικό ή την εξέταση ανα­γνωρίζεται η ύπαρξη και άλλης ψυχιατρι­κής διαταραχής.
          ΕΠΙΛΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Πολλές γυναίκες βιώνουν θλίψη για μία ημέρα ή περισσότερες μετά τον τοκε­τό εξαιτίας του πόνου, των συναισθηματι­κών αναστατώσεων, της ενόχλησης που
προκαλεί το νοσοκομειακό ενδιαφέρον αλλά και οι ορμονικές αλλαγές που προ- καλούνται κατά τον τοκετό.
Περίπου το 20% των γυναικών βιώνει μια μετρίως σοβαρή επιλόχειο κατά­θλιψη. Περίπου μια γυναίκα στις χίλιες ει­σέρχεται σε πιο σοβαρή μακράς διάρκειας κατάθλιψη. Γενικά, ωστόσο μια τέτοια γυ­ναίκα ήταν ήδη προδιαθετημένη στην κα­τάθλιψη και μπορεί να είχε υποφέρει από διάφορα καταθλιπτικά επεισόδια άσχετα από τη γέννηση του παιδιού.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
katathlipsi3ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
Είναι η σύγχρονη μέθοδος θεραπείας των ψυχικών διαταραχών. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας φέρνει αναγέννηση στην προσωπικότητα του ατόμου και επααδιαμορφώνει την στάση του στη ζωή. Βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση που έχει για τον εαυτό του και το τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Τα πρώτα αντικαταθλιπτικά φάρμα­κα εμφανίσθηκαν την δεκαετία του 1950 και γρήγορα συσχετισθήκαν με τις κατεχο- λαμινεργικές συνάψεις στον εγκέφαλο. Ι­διαίτερα συνέδεσαν την κατάθλιψη με μειωμένη διέγερση υτομαμινεργικών και υοραδρενεργικών συνάψεων.
Τα σημερινά αντικαταθλιπτικά φάρμα­κα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α) στα τρικυκλικά και τα συγγενή τους κυκλικά αντικαταθλιπτικά
β) στους αναστολείς της μονοαμινοξει- δάσις (ΜΑΟ)
γ) στα άτυπα αντικαταθλιπτικά.
Τα πρώτα εμποδίζουν την επαναρρόφηση των κατεχολαμινών ή της σεροτονίνης και παρατείνουν τη δράση τους στη συνο­πτική σχισμή.
Τα δεύτερα εμποδίζουν την αποικοδό­μηση τους στη συναπτική σχισμή και έτσι παρατείνουν τη δράση τους.
Τα άτυπα αντικαταθλιπτικά (ή αντικα­ταθλιπτικά 2ης γενιάς) ασκούν πιο ειδικές επιδράσεις σ’ ένα μόνο νευροδιαβιβαστή.
Τα κυκλικά φάρμακα (τρικυκλικά και συγγενή) χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους κλινικούς ως αντικαταθλιπτικά πρώτης εκλογής, λόγω της αποδεδειγμέ­νης αποτελεσματικότητας, της σχετικής α­σφάλειας και της ευκολίας της χορήγησης τους.
Εμμανουήλ Κουφάκη 
Αστ.Υποδ/ντη (ΥΓ) 
Κλινικού Ψυχολόγου ,
Ψυχιατρικού Τμήματος Κ.Ι.Α
επιστροφή στην κορυφή