Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπάγεται διοικητικά στην στην Δ/νση Υγειονομικού του Α.Ε.Α.
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  54 - 57 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας) όπου και καθορίζονται ρητά : η  Λειτουργία - Σύνθεση της Α.Υ.Ε , οι αρμοδιοτητες της , οι περιπτώσεις παραπομπής καθώς και η διαδικασία παραπομπής σε αυτήν. Η Επιτροπή συνεδρίαζει στην αίθουσα συνεδρίασεων στο 5ο όροφο του οικήματος του Κ.Ι.Α  κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.  Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται έπισης στον 5ο όροφο του οικήματός μας και έχει τηλεφωνο επικοινωνίας το 210 - 3482339.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Α.Υ.Ε ΑΘΗΝΩΝ.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
1.Ώρα προσέλευσης: 08.30.
2.Δήλωση παρουσίας στο γραφείο 509 και λήψη οδηγιών.
3.Θεώρηση φύλλου πορείας στο γραφείο 307.
4.Μετάβαση για εξέταση στον υπηρεσιακό γιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες και στη συνέχεια στην αίθουσα αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών.
5.Παραλαβή δυο (2) θεωρημένων αντιγράφων γνωματεύσεων από το γραφείο 509, επίδοση του ενός (1) στο γραφείο 307, και παραλαβή φύλλου πορείας. Το έτερο αντίγραφο γνωμάτευσης θα τηρείται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο και ΔΕΝ θα παραδίδεται στην Υπηρεσία της/του.Τα ανωτέρω (1) έως (4) ισχύουν και για την εξέταση ιδιωτών ειδικών περιπτώσεων (αίτημα μετάθεσης για λόγους υγείας, καθορισμός ποσοστού αναπηρίας συζύγου ή τέκνου κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αντίγραφο γνωμάτευσης θα παραλαμβάνει μόνο η/ο αιτούσα/ων Αστυνομικός – Ειδικός Φρουρός, εφόσον είναι παρούσα/ών κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η/Ο εξεταζόμενη/οςθα προσέρχεται την ημερομηνία που είχε καθοριστεί από τη γραμματεία της Επιτροπήςκαι αναγράφεται χειρόγραφα στο αντίγραφο γνωμάτευσης, που είχε επιδοθεί στην/ον ίδια/ο.
Την ίδια ημερομηνία θα προσκομίζονται στην Επιτροπή τα ιατρικά στοιχεία, που ζητήθηκαν και αναγράφονται στη γνωμάτευση.
Το χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μέχρι την επανεξέταση θεωρείται χρόνος ελεύθερου υπηρεσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για την ημερομηνία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών, μετά την παραπομπή του προσωπικού από την Ε.Α.Α. ή την παραπομπή του σύμφωνα με το άρθρο 57§9 του Π.Δ. 584/1985 ή για περιπτώσεις εξέτασης γονέων – συζύγου ή τέκνων, οι ενδιαφερόμενες/οι θα ενημερώνονται ΜΟΝΟ από την Υπηρεσίας τους.
Η περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για εξέταση από την Επιτροπή βεβαιώνεται ΜΟΝΟ με γνωμάτευση του εκτελούντα την υγειονομική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο κατοικίας της/του παραπεμπόμενης/ου, η οποία πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα και το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση η/ο εξεταζόμενη/ος θα τηλεφωνεί την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής και περί ώρα 11.00 στο 210-3482342 για να μιλήσει με την Επιτροπή.Οι διαμένοντεςστην εδαφική αρμοδιότητα του Κ.Ι.Α. θα ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία της Α.Υ.Ε. Αθηνών, προκειμένου να μεριμνήσει για την αποστολή γιατρού του Κ.Ι.Α. στο σπίτι τους για εξέταση, δηλώνοντας πλήρη διεύθυνση κατοικίας (οδός, ο.α., δήμος, περιοχή, αναγραφόμενο όνομα στο κουδούνι, όροφο και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Τονίζεται ότι οι εξεταζόμενες/οι θα πρέπει να προσέρχονται με ευπρεπή πολιτική περιβολή.
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Θ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργεί στην Αθήνα, υπάγεται διοικητικά στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού.
Η Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η Επιτροπή αυτή έχει αρµοδιότητα να εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της Α.Υ.Ε. και να αποφαίνεται για αυτές σε τελευταίο βαθµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ως προς τη διαδικασία παραποµπής στην Α.Θ.Υ.Ε., ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 57 του Π.Δ 584/85. Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται στον 5ο όροφο του οικήματος μας και έχει τηλέφωνο επικοινωνίας το 210 - 3482339.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών.Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  49 - 51 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας) όπου και καθορίζονται ρητά :η λειτουργία-συγκρότηση , η παραπομπή καθώς και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών.  Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται έπισης στον 3ο όροφο του οικήματος μας και έχει τηλεφωνο επικοινωνίας το 210 - 3482379 και 210-3482380 (Αρχ/κας ΒΟΥΖΑ Φανή -Αρχ/κας ΚΑΝΕΣΟΥΛΗ Ελπίδα).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

  1. Η Κατάθεση δικαιολογητικών (Ατομικό Δελτίο Ασθενειών,γνωμάτευση Υπηρεσιακού Ιατρού,διαβιβαστικό Υπηρεσίας Ασθενούς,Εξιτήριο ή γνωματευση άλλων Ιατρών) γίνεται  Καθημερινά κατά τις ώρες 08.00 - 14.00 και το Σαββατοκυριακο,Αργίες από 08.30 -12.30 γίνεται  στον 3ο όροφο γραφείο 309.
  2. Η Επιτροπή συνεδρίαζει στην αίθουσα συνεδρίασεων στο 3ο όροφο του οικήματος του Κ.Ι.Α  σε τακτική βάση εκάστη ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 11.00 ώρα (εξαιρουμένων επίσημων αργιών) . Σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής δύναται να συνεδριάζει και άλλες ημερες.
  3. Ο ασθενης με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών ενημερώνεται απο την γραμματεία της επιτροπής για την ακριβή ημέρα παραπομπής και εξέτασης του απο την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών.
  4. Οι ασθενείς που τελούν σε Αναρρωτική Αδεια και έχουν την ένδειξη της ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ (΄Ενδειξη με κοκκινα γράμματα), την επομένη ημέρα μετά την λήξη της αδείας τους πρωτίστως προσέρχονται στον υπηρεσιακό ιατρό Υποδοχής (στο ισόγειο χώρο του ιατρείου) προσκομίζοντας το Ατομικό Δελτίο Ασθενειών τους.Σε περίπτωση Αργίας προσέρχονται στο ιατρείο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά απο αυτή. Εξετάζονται απο τον Ιατρό και προσκομίζουν την γνωμάτευση του στην γραμματεία της Ε.Α.Α προκείμενου να προγραμματισθεί η εκ νέου παραπομπή τους στην Επιτροπή.
  5. Σε περίπτωση που ασθενείς λόγω αντικειμενικής δυσκολίας (αδεια κύησης κ.τ.λ) δεν δύνανται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην Ε.Α.Α την ήμερα που υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην Επιτροπή απαραιτήτως ενημερώνουν τηλεφωνικά(2103482379-380) την γραμματεία της επιτροπής την ίδια ημέρα και πριν τις 11.00 ώρα. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΛΩΝ Ν.3169/2003 ΤΗΣ Γ.Α.Δ.A

Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται στο ισόγειο του οικήματος και έχει τηλέφωνο επικοινωνίας το  210 -3482350.(Γραμματέας Ανθ/μος ΑΡΓΥΡΟΣ Παναγιώτης).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΟΠΛΩΝ Ν.3169/2003.
Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται στον 5ο όροφο του οικηματος και έχει τηλεφωνο επικοινωνίας το  210 -3482355 (Γραμματέας Ανθ/μος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Τριανταφυλλος).