ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοικητικό τμήμα

Α'τμήμα Δ/νσης (ΥΓ)  Ταξ/χος Πουλιάνος Γεώργιος  210 3482440
Β'τμήμα Δ/νσης (ΥΓ) Α/Δ Αντωνόπουλος Δημήτριος  210 3482338 
Προισταμένη γραμματείας Α/Υ Παυλάκη Βασιλική  210 3482335,337 
Γραμματεία   210 3482436 
Αιμοδοσία   210 3482438
Υπασπιστήριο   210 3482400,302
Τελευταία τροποποίηση στιςΚυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2016 08:44